R.U.I. – REGISTRUL UNIC DE IDENTIFICARE A FERMELOR

Prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 127 din 21 februarie, a fost reorganizat Registrul fermelorcare devine Registrul unic de identificare.


Reorganizarea este motivată de iniţiator prin necesitatea armonizării cu reglementările europene, în noua structură Registrul urmând să fie element component al Sistemului integrat de administrare şi control şi element comun cu aplicaţiile aferente măsurilor de piaţă, cotei de lapte, comerţului exterior cu produse agricole şi promovării acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe, ajutoarelor de stat, măsurilor cuprinse în Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, în vederea identificării solicitanţilor care accesează măsuri reglementate de politica agricolă comună.

RUI preia integral datele existente în Registrul fermelor, în aplicaţiile aferente măsurilor reglementate de politica agricolă comună şise realizează în format electronic de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ca o aplicaţie informatică unitară gestionată de APIA.

Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI se face o singură dată, pentru fiecare solicitant, pe baza documentelor precizate prin ordinul MADR.

Un formular aparte, în vederea atribuirii codului unic de identificare, va fi completat de solicitanţii deja înregistraţi în RUI, care intenţionează să desfăşoare şi activităţi de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.302/2005 privind realizarea Registrului fermelor şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1.054/2005 privind organizarea completării Registrului fermelor.

Anexele la ordin conţin modelul Formularului de înscriere în Registrul unic de identificare, precum şi informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă registrul.

SURSA-www.legeastart.ro


Comments

29 responses to “R.U.I. – REGISTRUL UNIC DE IDENTIFICARE A FERMELOR”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *