Parteneriate pentru inovare: pentru a stimula competitivitatea europeană sunt prezentate noi propuneri pe tema agriculturii

Securitatea alimentară este una dintre principalele probleme ale lumii în anii care vor veni, având în vedere că FAO preconizează o creștere cu 70% până în 2050 a cererii de produse alimentare la nivel de glob, însoțită de o creștere accentuată a cererii de hrană pentru animale, fibre, biomasă și biomateriale. Această problemă este însă însoțită de o încetinire a creșterii productivității, în mare parte din cauza unei reduceri a investițiilor în cercetarea agricolă, și de o presiune mai mare asupra mediului și a resurselor noastre naturale. De exemplu, 45% din solurile europene se confruntă cu probleme de calitate. Circa 40% din terenurile agricole sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați, iar în ultimii 20 de ani, numărul păsărilor de câmp a scăzut cu 20-25%.

Pe scurt, principala problemă a agriculturii în viitor nu este doar să producă mai mult, ci și să facă acest lucru într-un mod mai sustenabil.

Aceste probleme nu vor fi soluționate fără a da un imbold puternic cercetării și inovării și mai ales prin punerea în legătură a cercetătorilor, a agricultorilor și a altor părți implicate; astfel, putem accelera ritmul transferului de tehnologie de la știință la practica agricolă, iar știința poate obține din partea sectorului agricol un feedback mai sistematic cu privire la necesitățile practice.

Parteneriatul european pentru inovare intitulat „Productivitatea și sustenabilitatea agriculturii” urmărește să ofere o interfață de lucru între agricultură, bioeconomie, știință și alte discipline la nivel național, regional și la nivelul UE. Acest parteneriat va servi, de asemenea, drept catalizator pentru a crește eficacitatea acțiunilor aferente inovării sprijinite prin politica de dezvoltare rurală, precum și a cercetării și inovării în Uniune.

S-au identificat două obiective principale pentru acest parteneriat european pentru inovare, și anume promovarea productivității și a eficienței sectorului agricol (inversarea recentei tendințe de diminuare a câștigurilor de productivitate până în 2020) și sustenabilitatea agriculturii (garantarea funcționalității solurilor la un nivel satisfăcător până în 2020).

Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală a declarat: „În viitor, principala provocare pentru agricultură este nu numai cum să producem mai mult, ci și cum să producem mai bine. În acest scop, va fi esențial să existe o cercetare și o inovare orientată spre cerere și o mai bună diseminare a bunelor practice.”

SURSA -recolta .eu.


Comments

2 responses to “ Parteneriate pentru inovare: pentru a stimula competitivitatea europeană sunt prezentate noi propuneri pe tema agriculturii”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *